CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL | Veenendaal, NL 2017

LICHT, LUCHT, RUIMTE EN SFEER

In dit ontwerpend onderzoek naar de renovatie en uitbreiding van het Christelijk Lyceum Veenendaal zijn de mogelijkheden voor een compactere en efficiëntere herorganisatie van het programma onderzocht. Tegelijkertijd is gekeken hoe het campus gevoel van het middelbare school-complex kan worden versterkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de positie en het karakter van de gemeenschappelijke aula en de oriëntatie van de hoofdentree.

Ook het vergroten van de zichtbaarheid van bewegingsonderwijs en vakgebieden als dans, theater en muziek, zowel naar de straat als binnen de school zelf, is voor het lyceum van groot belang. De middenzone tussen de bestaande strokenbouw met leslokalen is de aangewezen plek om deze artistieke vakgebieden en het bewegingsonderwijs te huisvesten om het een prominente en zichtbare locatie binnen de school te geven. In combinatie met de gemeenschappelijk aula wordt deze middenzone het hart van de campus.

BOUWVOLUME

Na de sloop van de bestaande sportvleugel en middenzone komt ruimte vrij voor de inpassing van de aula, sport en cultuurgebieden tussen de originele vleugels met leslokalen. De verschuiving van het centraal volume benadrukt de hoofdentree, creëert plein aan de aula langs de straat en zet het ritme van de karakteristieke bestaande strokenbouw voort. Door het optillen van de vernieuwde fietsenstalling kan auto parkeren halfverdiept aan de achterzijde plaatsvinden.

PROGRAMMA

In de onderstaande vergelijking van de bestaande indeling van het programma en de herorganisatie in het nieuwe ontwerp is duidelijk te zien hoe de verschillende programma onderdelen zijn geclusterd; de lokalen, sportvoorzieningen, de samengestelde aula en de kantoren van de medewerkers. Door verplaatsing van de sportvleugel naar de middenzone ontstaat het compacte hart van het gebouw waar gemeenschappelijke, sportieve en artistieke activiteiten plaatsvinden.

De leslokalen en nevenruimten van een en hetdezelfde leer- en vakgebied zijn bij de herorganisatie van het programma naast elkaar geplaatst. De leergebieden zijn geclusterd rondom leerpleinen. Deze ruimten zijn het hart van een leergebied en fungeren als verzamel, presentatie of studieplek.

AULA

De aula bevindt zich in de middenzone tussen de twee bestaande vleugels in. De middenzone bestaat verder uit de leergebieden voor bewegings- en artistiek onderwijs. De entree, gelegen aan de campuszijde biedt direct toegang aan de aula, dé gemeenschappelijke ruimte van het lyceum. De aula is samengesteld uit verschillende zit- en werkplekken, te gebruiken tijdens de pauze en voor zelfstudie. De verscheidenheid in ruimtelijk karakter biedt de leerlingen de mogelijkheid hun favoriete plekje te vinden. De verbindingsas tussen de twee vleugels, geflankeerd door kluisjes, loopt dwars door de aula over de eerste verdieping en sluit aan op de brug naar het brughuis.

De aula is samengesteld uit verschillende plekken met ieder hun eigen karakter. De grote aula is gelegen aan de straatzijde, dat als plein buiten doorloopt en een pauze plek biedt in het gras tussen de bomen. De kleine aula isgelegen aan de campuszijde en kijkt uit over het achterplein dat in verbinding staat met het centrale plein van het school.complex. Beide delen van de aula hebben een dubbelhoog plafond en staan hierdoor open verbinding met de zitplaatsen aan de gallerijen op de eerste verdieping. Dwars door de aula loopt de verbindingsas die de twee vleugels met leslokalen aan elkaar verbindt, en op de eerste verdieping aansluit op de brug naar brughuis.

LEERPLEINEN

De verschillende leergebieden bevinden zich als clusters rondom een centraal leerplein; een polyvalente ruimte die dienst kan doen als collegezaal, demonstratie/presentatie ruimte, zelfstudie ruimte of extra leslokaal. Deze leerpleinen met dubbelhoge plafonds bevinden zich in de verdubbeling van de grote vleugel, waar handig gebruik is gemaakt van de bestaande gang die als corridor de leslokalen aan beide zijde ontsluit. De leerpleinen fungeren als het hart van het leergebied en laten door hun dubbelhoge raampartijen op het noorden, grote hoeveelheden daglicht binnen tot in de corridor.

CAMPUS

Door het verplaatsen van de hoofdingang naar de campuszijde staat de aula in directe verbinding met centrale plein van het lyceum. Na hun fietsen te hebben geparkeerd op het fietsendek komen de leerlingen allen via een trap het campusterrein op, vanwaar ze zich verspreiden over de verschillende gebouwen. Het grasveld aan de straatzijde kan terug worden gebracht in zijn oorspronkelijke staat doordat de auto’s voortaan halfverdiept onder het fietsendek kunnen worden geparkeerd. Hierdoor komt het nieuwe transparante aangezicht van het Christelijk Lyceum Veenendaal vrij in het groen te staan.

PROJECTINFORMATIE

Design: MEESVISSER

Year: 2017

Status: design study

Client: Mevrouw Meijer

Programme: secondary school

Size: 8000 m2

Design Team: Marijn Mees & Uda Visser

with Camille Allaman and Boris Popma

Renderings: MEESVISSER

© Copyright - MEESVISSER 2015 - all rights reserved