SHORT STAY SLOTEN | AMSTERDAM, NL 2016-2018

SHORT STAY SLOTEN

Te gast in Sloten

Het bestaande kantoor aan de Ditlaar 7 in Sloten zal gesloopt worden en op deze prachtige plek wordt een nieuw gebouw gerealiseerd waarin een kleinschalig gastenverblijf voor de zakelijke reiziger ontwikkeld wordt. Een invulling die voor levendigheid zorgt in het dorp.

De kavel ligt op de prominente hoek van de Sloterweg en de Ditlaar, dit maakt dat het gebouw zeer zichtbaar is en de entree naar het dorp markeert. Het is daarom van belang het gebouw zorgvuldig in te passen in de omgeving.

Historische aansluiting met een eigentijds karakter

Het ontwerp van het gebouw aan de Ditlaar is ontstaan vanuit de wens om een gebouw te maken dat aansluit bij de schaal en het karakter van de historische dorpskern van Sloten, maar ook met het idee om een gebouw van nu te maken.

Het karakter van Sloten wordt gekenmerkt door een zekere kleinschaligheid. Er is daarnaast ook een grote diversiteit in kapvormen en bouwstijlen in de bebouwing terug te zien.

Het bestemmingsplan kent een bouwvlek gebaseerd op de huidige bebouwing, maar met een groter volume dan het bestaande gebouw. Analyse van het maximale gebouwvolume dat binnen de regels van het bestemmingsplan past, laat zien dat dat volume veel grootschaliger is dan in het dorp gebruikelijk. Wij stellen daarom voor om het bouwvolume anders vorm te geven. We maken een eenvoudig langgerekt volume met een zadeldak, verdeeld in 4 segmenten die iets ten opzichte van elkaar verschoven worden, vergelijkbaar met oude boerderijen met aanbouwen naar het achtererf. Hierdoor wordt het volume minder grootschalig ervaren.

In het midden wordt het gebouw uit elkaar geschoven om een mooi doorzicht naar het lager gelegen terrein rondom de kerk te maken en de entree te markeren en door ervoor te zorgen dat er meer ruimte aan de zijde van de sloot ontstaat, het zicht op de kerk minder belemmerd wordt en we goede buitenruimtes kunnen maken aan de achterzijde.

Het gebouw krijgt een bijzondere doorsnede door gebruik te maken van het natuurlijke hoogteverschil tussen de dijk en het achterliggende terrein met de sloot als kavelgrens.

De doorsnede met zadeldak maakt het mogelijk ruimtelijk diverse appartementen te maken. Hiermee ontstaat ook een alzijdig gebouw dat een levendige uitstraling heeft en individualiteit van de bewoners tot uitdrukking kan laten komen.

De inrichting van de directe omgeving is minstens even belangrijk als de vormgeving van het gebouw zelf. Waar in de huidige situatie een diffuse situatie is ontstaan waarin het terrein geen duidelijke identiteit heeft, moet in de toekomst duidelijk het karakter van een vrijstaand gebouw op een erf ontstaan in de traditie van een openbare ‘doorwaadbare’ ruimte met een heldere groenstructuur en erfafscheidingen.

PROJECT INFORMATION

Design: MEESVISSER

Year: 2016-2018

Status: VO

Client: Lingotto + KBK

Programme: 36 short stay appartments

Size: 2200 m2

Design team: Marijn Mees and Uda Visser

with Teresa Avella, Kim Wandel

Renderings: MEESVISSER