WATERWONEN | NL 2017

WATERWONEN

In samenwerking met DELVA landscape architects, is een ruimtelijke studie uitgevoerd naar een modulair systeem voor stedenbouw op het water, met het doel de mogelijkheden en kwaliteiten van wonen op het water te verbeelden. De studie komt voort uit verschillende fascinaties en associaties met wonen op het water, of stad op het water. Zowel de organisatorische systemen van informele watergebonden nederzettingen zoals in Lagos, de pittoreske relatie tussen stad en water in Venetië en Amsterdam, als de esthetische kwaliteit van afdrijvende ijsschotsen of groepen waterlelie’s hebben ter inspiratie gediend voor het ontwikkelen en verbeelden van het concept ‘waterwonen’.

Het resultaat is een modulair systeem van drijvende elementen, aaneengeschakeld in een oneindig patroon dat dienst doet als alternatief voor het stedenbouwkundig grid. De oneindigheid en vormvrijheid van het patroon stelt het systeem in staat zich in te kunnen passen in verschillend gevormde binnenwateren of langs kustlijnen en oevers. Met het doel een stedelijke conditie te verkrijgen is de verhouding tussen element en water, en bebouwing en open ruimte, onderzocht. Het uiteindelijk ontwerp toont een mogelijke inpassing en indeling van en stukje stad op het water.

PATROON

Als alternatief op het stedenbouwkundig grid zijn verschillende patronen die zich lenen voor het uitwerken van een modulair systeem bekeken. Er is gezocht naar een module die een patroon kan vormen dat als een tapijt zou kunnen worden uitgerold over het watervlak. De uiteindelijke keuze voor de onderstaande pentagon is op basis van de formele kwaliteit van de module, de hoekige en asymmetrische vorm, en de eigenschap dat hiermee een oneindig veld kan worden gemaakt, waarbij vorm en contravorm gelijk zijn . In dit patroon worden de verschillende stedenbouwkundige elementen ingepast zoals infrastructuur, kavels, publieke ruimte en privé terrein. De hoekige rand van het ingevulde patroon genereert een lange waterrand en daardoor veel verbinding en een sterke relatie met het water.

MODULES

De module kan op verschillende manieren worden gebruikt en ingevuld. Door het bouwvolume op verschillende posities binnen de module te plaatsen ontstaan verschillende gebouwvormen van verschillende grootte. De vorm, grootte en hoogte van dit bouwvolume bepaald het type gebouw; een eengezinswoning, een twee-onder-een-kap of een klein appartementengebouw. Het onbebouwde gedeelte van de module kan een privé of gedeelde tuin zijn, of deel uitmaken van de publieke ruimte. Een geheel onbebouwde module wordt gebruikt als infrastructureel element en maakt onderdeel uit van de publieke ruimte.

Door de verschillende vormen van de gebouwen, de oriëntatie van de modules en de richting en hoogte van de daken, ontstaat een speels beeld en lijkt de stad op het water zich organisch te hebben verspreid. Enkele modulen maken een verbinding met het vast land en sluiten hier aan op de bestaande infrastructuur. Door op bepaalde plekken modules weg te laten, reikt het water tot diep in de drijvende buurt waardoor het overgrote deel van de bebouwing, tuinen en publieke ruimte direct aan het water komt te liggen.

PROJECT INFORMATION

Design: MEESVISSERin collaboration with: Delva Landscape Architects

Year: 2017

Status: study

Client: undisclosed

Programme: urbanism

Design team: Marijn Mees, Uda Visser, Steven Delva

with: Andras Szel, Boris Popma, Camille Allaman

Renderings: MEESVISSER

© Copyright - MEESVISSER 2015 - all rights reserved