HET PANDHOF | UTRECHT, NL 2017

HET PANDHOF

Het Urechtse Pandhof als inspiratie

De inspiratie van ons plans zijn de verschillende pandhoven die de stad Utrecht rijk is. Het is een plaats van rust en een veilige omgeving, die veelal is ingericht als kloostertuin of plein. Centraal op deze plaats is vaak een waterput- of bekken om regenwater op te vangen. Het kan ook bouwwerken bevatten, zoals een kapel of schuur. Het wordt vaak omarmd door een kloostergang. In de plannen voor Het Pandhof hebben wij met de ingrediënten een nieuwe interpretatie gegeven aan een dergelijke omgeving, waardoor er een interessant en groen leefmilieu ontstaat. De ingrediënten van deze definitie hebben wij opgepakt en verwerkt binnen de randvoorwaarden die in de selectieleidraad geformuleerd en het stedenbouwkundig plan geformuleerd zijn.

Het bouwveld ligt als het ware op een terp in het Oeverpark van Leeuwesteyn en heeft daardoor een statige ligging aan het park en daarmee aan het kanaal. Wij introduceren markante hoeken in het blok. De woningen zijn opgespannen tussen de duidelijke hoeken en worden gepositioneerd naar de randen van het blok. Op deze wijze ontstaat er een gesloten blok dat door de stedenbouwkundige ligging op de terp en de robuuste invulling van de randen op een heldere en stoere wijze invulling geeft aan het bouwveld. Het blok is alzijdig vormgegeven en staat fier met zijn voorkanten aan alle randen. Door de randen van de kavel als rooilijn te hanteren hebben wij de niet haakse hoek tot uiting laten komen in het maaiveld. Hierdoor ontstaan er op de hoeken aan de zijde van het Oeverpark twee vergrote ‘Delftse stoepen’ met daaraan de entrees van de hoekwoningen. De Delftse stoepen vormen een zachte overgang van openbaar naar semi-openbaar en vormen tevens de inleiding tot de entree van het binnengebied

In het kader van de duurzaamheid hebben wij de daken binnen ons plan zo optimaal mogelijk op de zon georiënteerd. Zonnepanelen behalen hierdoor een maximaal rendement. Aan het Oeverpark en de laan ontstaan hierdoor woningen met een dwarskap of plat dak. Terwijl aan de noord- en zuidzijde van het plan woningen met een lessenaarskap gerealiseerd worden. Al deze daken zijn georiënteerd op het zuiden. Op deze wijze wordt het mogelijk om de benodigde zonnepanelen op een fraaie wijze in het plan te integreren, een gedifferentieerd architectonisch beeld te realiseren én optimaal rendement te halen uit de duurzame maatregelen die wij genomen hebben. De panelen worden zwart uitgevoerd en vallen weg in het dak. De panelen zullen hierdoor in het aanzicht niet hinderlijk aanwezig zijn.

PROJECT INFORMATION

Design: MEESVISSER

Year: 2017

Status: competition entry

Client: VORM ontwikkeling bv

Programme: 36 housing units, collective garden and parking

Landscape: BoschSlabbers

Design teamteam: Marijn Mees en Uda Visser

with Teresa Avella, Boris Popma and Kim Wandel

Renderings: MEESVISSER

© Copyright - MEESVISSER 2015 - all rights reserved